Kurzy určené pro bakalářské studium

Podpora k předmětu Řídicí a informační systémy

Základní informace k zadávání témat BP, ke zpracování, odevzdání BP
a ke státním závěrečným zkouškám (SZZ)

Základní podklady ke studiu předmětu Dopravní systémy

Kurz pro podporu předmětu Informatika 2018