Složka ke sdílení dokumentů k akreditačnímu řízení

Slouží k uložení dokumentů k akreditaci navazujícího magisterského studia obor Logistika