Opakování SŠ matematiky, Analytická geometrie. 

Lineární algebra, vektorové prostory, matice, determinanty

Matematická analýza funkce jedné proměnné, derivace, integrály.