Kurz je zaměřen na zvládnutí obecného a odborného jazyka společně se základními poznatky z vybraných tematických oblastí. Cílem je rekapitulace, prohloubení a upevnění řečových dovedností (porozumění, čtení odborných textů, mluvený projev) v souladu s potřebou získání a zvýšení celkové komunikativní kompetence, upevňování a systematické rozšiřování dosavadních znalostí a dovedností, především v oblasti řízení dodavatelských řetězců. Student má získat dovednost komunikovat o různých odborných a praktických tématech především mluvenou formou, ale také písemně s důrazem na správnou formu a standardní výrazové prostředky za účelem dosažení cíle textu (např. email), schopnost pracovat s odbornou dokumentací v anglickém jazyce a samostatně prezentovat danou problematiku veřejnosti