1. – 2. What is Logistics: základní pojmy.

3. – 4. Jobs in Logistics: možnosti kariéry v různých oblastech logistiky.

5. – 6. Logistic Services: druhy logistických služeb.

7. – 8. Reverse Logistics, Green Logistics.