Uložení finální verze BP - náhrada za CD

BP zde uložte až po finálním odevzdání do systému ISIS