Odevzdání DP do LMS Moodle ve formátu doc(x) a PDF/a v akademickém roce 2020/2021

nahrazuje odevdání DP na CD

Práci odevzdáváte až po finálním odevzdání DP do systému ISIS.