Kurzy určené pro navazující magisterské studium

Doplňující LMS systém k MS Teams - kontrola formálních náležitostí DP

Technical Innovations in Logistics: informatika v logistice, automatizace.

Inventory Management: informatika a systémy řízení skladových zásob.

Supply Chain Management: Strategic Sourcing, JIT, strategický a operativní nákup.


Kurz seznamuje účastníky s principy a technologiemi spojenými s ochranou procesů a dat v kybernetickém prostoru.

Kurz je zaměřen na zvládnutí obecného a odborného jazyka společně se základními poznatky z vybraných tematických oblastí. Cílem je rekapitulace, prohloubení a upevnění řečových dovedností (porozumění, čtení odborných textů, mluvený projev) v souladu s potřebou získání a zvýšení celkové komunikativní kompetence, upevňování a systematické rozšiřování dosavadních znalostí a dovedností, především v oblasti řízení dodavatelských řetězců. Student má získat dovednost komunikovat o různých odborných a praktických tématech především mluvenou formou, ale také písemně s důrazem na správnou formu a standardní výrazové prostředky za účelem dosažení cíle textu (např. email), schopnost pracovat s odbornou dokumentací v anglickém jazyce a samostatně prezentovat danou problematiku veřejnosti

Obsahem kurzu jsou inteligentní dopravní systémy a telematika

Integrované dopravní systémy - IDS

Obaly, obalové technologie a stroje.

Dopravní systémy.